Protect Estonia – Sinu tuleohutuse partner

Tuleõnnetus toob endaga kaasa hävingu, mis on tegelikult ennetatav. Meie usume, et igas organisatsioonis on võimalik luua tuleohutu töökeskkond. Selleks tuleb aga näha natukene vaeva: hinnata korralduslike ja ehituslike nõuete vastavust ning sobitada need ettevõtte tootmis- ja töökeskonnaga.

 • Läbi süstemaatilise tegevuskava on võimalik saavutatada olukord, kus ka väga halvad stsenaariumid saavad realiseerumisel leevendava puhvri.
 • Iga ettevõtja/tööandja vastutab turvalise ja tuleohutu töökeskkonna eest. See kehtib ka renditud töökeskkondade puhul.

Protecti tuleohutusespetsialist hindab teie tegevuskohas tuleohutuse hetkeolukorda ning selle vastavust kehtestatud nõuetele, viib vajadusel läbi tuleohutusülevaatuse* või nõustab tuleohutusega seonduvates küsimustes. Hindamise tulemina koostame ettevõttepõhise tegevuskava puuduste likvideerimiseks ja ohutuse tagamiseks.

Aitame vajadusel kõigi või mõnega järgnevatest tegevustest:

 • Ehitusprojekti tuleohutuse osa ekspertiisi tegemine;
 • Ehitise tuleohutusnõuete auditi tegemine;
 • Ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine või kooskõlastamine, kui ehitusprojektile tuleb ehitusseadustiku § 14 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud nõuete kohaselt teha ekspertiis;
 • Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine;
 • Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse läbiviimine;
 • Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine;
 • Tuleohutuskoolituse korraldamine ja läbiviimine.
 • Tuletöö tegemise koolituse läbiviimine;
 • Tuleohutusülevaatuse tegemine;
 • Tuleohutusalane nõustamine;
 • Tuleohutusalase dokumentatsiooni koostamine.

* Alates 2021. aasta märtsikuust peavad suuremate büroohoonete (alates 750 m2), tööstus- ja laohoonete (alates 1000 m2) ning garaažide (alates 1000 m2) omanikud korraldama tuleohutusülevaatuse iga kolme aasta järel.


Loe ka meie artikleid sel teemal:

"Õnnetus ei hüüa tulles" on teada-tuntud vanasõna. Ometi teame ka seda, et pea kõiki tööõnnetusi on võimalik ennetada ning sama kehtib ka tuleohutuse kohta!

Võta meiega ühendust!