Kriisireguleerimine

Kriisireguleerimise valdkond pole vaid riigiasutuste mängumaa. Ootamatud ja ebasoovitavad sündmused puudutavad ka erasektorit ja teisi organisatsioone. Me ei pea alati olema kriisi keskmes, et tajuda selle mõju. Oluline on olla valmis ootamatusteks, olgu tegu ülemaailmse pandeemia, loodusõnnetuste või inimtekkelise kriisidega.

Meie spetsialistid on siin, et aidata valmistuda võimalikeks ohtudeks! Oleme saanud erialase väljaõppe, omandanud praktilised töökogemused erinevates kriiskolletes üle maailma ning mis peamine – oleme praktikud.

Kriisireguleerimine on meetmete süsteem, mis hõlmab endas hädaolukorra ennetamist, hädaolukorraks valmistumist ja hädaolukorra lahendamist. Aitame vajadusel kõigi või mõnega järgnevatest tegevustest.

Hädaolukorra ennetamine:

 • Hädaolukorra riskianalüüsi koostamine;
 • Talitluspidevuse riskianalüüsi koostamine;
 • Vajaliku dokumentatsiooni koostamine.

Hädaolukorraks valmisolek:

 • Hädaolukorra lahendamise plaani loomine;
 • Talitluspidevuse plaani koostamine;
 • Tegevusvaru planeerimine;
 • Kriisimeeskonna koolitamine;
 • Kriisireguleerimisalaste koolituste läbiviimine;
 • Nõustamine ja konsultatsioonid;
 • Juhendamine;
 • Vajaliku dokumentatsiooni koostamine.

Hädaolukorra lahendamine:

 • Õppuste ja harjutuste planeerimine, korraldamine ja läbiviimine.

Ühiskondlik turvalisus

Tagamaks ühiskondlikku turvatunnet, aitame järgnevate teenustega:

 • Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte riskianalüüsi koostamine;
 • Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani koostamine;
 • Plahvatusohutsoonide riskianalüüsi koostamine;
 • Avaliku ürituse riskianalüüs;
 • Avaliku ürituse turvaplaani koostamine;
 • Riskijuhtimise rakendamine ettevõtte tasandil;
 • Konsultatsioonid ja nõustamine.
Kriisid puudutavad meid alati ootamatult. See aga ei tähenda, et me ei saaks nendeks valmistuda.

Võta meiega ühendust!