18.08.2022 Tuleohutus

Me ei paku kala, vaid ulatame õnge…

Teame vanasõna: “Varas jätab nagi seina, aga tuli ei jäta sedagi.” Tuleõnnetus toob endaga kaasa hävingu, mis on tegelikult ennetatav. 

Meie usume, et igas organisatsioonis on võimalik luua tuleohutu töökeskkond.

🔺Selleks tuleb aga näha natukene vaeva: hinnata korralduslike ja ehituslike nõuete vastavust ning sobitada need ettevõtte tootmis- ja töökeskonnaga.

🔺Läbi süstemaatilise tegevuskava on võimalik saavutatada olukord, kus ka väga halvad stsenaariumid saavad realiseerumisel leevendava puhvri.

🔺Iga ettevõtja/tööandja vastutab turvalise ja (TULE)ohutu töökeskkonna eest. Ärge unustage seda isegi siis, kui rendite enda töökeskkonda.

Tuleohutusseadus sätestab isikute kohustused ja ka õigused tuleohutuse tagamisel. Vaatamata sellele jääb alati võimalus § erinevalt tõlgendada. Keera see § sümbol kasvõi peapeale, see on ikka samasugune…

9. septembril 2022 toimunud infotunnis käsitlesime tuleohutuse temaatikat lähemalt:

Vaata salvestust siit!