Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialisti teenus on heaks lahenduseks tööandjale, kellel endal ei ole piisavalt aega, teadmisi või inimressurssi, et tööohutuse valdkonnaga end korralikult kurssi viia.

Igas ettevõttes peab olema töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutav isik ehk töökeskkonnaspetsialist. Töökeskkonnaspetsialist määratakse tüüpiliselt oma töötajate hulgast. Alternatiivselt võb kasutada ka välist teenusepakkujat.

Meie pädev spetsialist aitab vastavalt seaduses ette nähtud nõuetele lahendada kõik töötervishoiu ja tööohutuse küsimused.

Aitame vajadusel kõigi või mõnega järgnevatest tegevustest:

 • Tööohutuse süsteemi loomine ja selle toimivuse korraldamine;
 • Süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine;
 • Olemasoleva töökeskkonna riskianalüüsi täiendamine;
 • Töökeskkonna parameetrite mõõtmiste läbiviimine/korraldamine;
 • Kirjaliku tegevuskava koostamine ja selle täitmise jälgimine;
 • Töötajate teavitamine töökeskkonna ohuteguritest;
 • Olemasolevate ohutusjuhendite täiendamine;
 • Juhendamiste läbiviimine;
 • Tervisekontrolli korraldamine töötajatele;
 • Esmaabiandjate määramine ja esmaabi korralduse loomine;
 • Vastavalt ettevõtte suurusele tööohutuse eest vastutajate valimine, määramine ja koolitusele suunamine (töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu);
 • Vastavalt riskianalüüsi tulemustele isikukaitsevahendite valik ja üleandmise korraldamine;
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste käsitlemine;
 • Tööandja esindamine Tööinspektsioonis.

Tööinspektori ettekirjutuse täitmine

Kui ettevõtet külastas tööinspektor, aitame tagada, et kogu ettekirjutuse sisu saaks korralikult ja korrektselt täidetud!

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega on määratud dokumendid, mis peavad igas ettevõttes olemas olema. Koostame Sinu ettevõttele kõik vajalikud dokumendid, mis on ettekirjutuses välja toodud. Teenus sisaldab vajalike dokumentide vormistamist, tegevuskohtade ülevaatust ja konsultatsiooni.

Töökeskkonnaspetsialisti teenus on mugav lahendus ettevõtetele, kes soovivad tagada, et nende tööohutuse ja töötervishoiu tegevused vastavad seadusele ja et töötajad oleksid hoitud!

Võta meiega ühendust!