30.11.2020 Podcast

Podcast osa 3 – Katrin Meos

Katrin ütleb,et töises vaates kirjeldab teda kõige paremini märksõna #töökeskkonnapraktik. Ta hoolib väga inimestest ja teadmistest, on avatud uuele ja soovib väga professionaalselt areneda.

Katrini isiklik tööalane eesmärk on olla töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonna saadik. Ta on õppinud TTÜ keemiateaduskonnas ja magistrikraadi tegin Bergeni Ülikoolis meditsiiniteaduskonnas, tööhügieeni alal.

Oma erialal on Katrin töötanud nii riigiametites õigusloome kui ka järelevalve poolel. Kuid peamine kogemus on tulnud erasektorist- 10 aastat ülemaailmses tehnikavaldkonna ettevõttes ABB, kus viimaseks ametiks oli Balti riikide tööohutuse ja keskkonna juht. Sealt sai kaasa suurepärase praktika tööohutuse parimatest lahendustest tootmisettevõttes.  Viimased kolm aastat on ta panustanud vaimse töö tegijate tööheaolu hoidmisesse Eesti suurimas pangas, Swedbankis.

Tänased peamised teemad Katrini töölaual ongi töötajate vaimse tervise hoidmine, liikumine ja tööheaolu. Lisaks sisustavad tööpäevi ka uued töökeskkonnaalased ohutegurid, töödisain, kuid ka kriisijuhtimine. Katrin panustab valdkonna arendamisse läbi hea praktika jagamise artiklite ja esinemiste kaudu kui ka õpilastele #TagasiKooli tunde andes ning külalislektorina üliõpilastele loenguid lugedes.

Vabal ajal võib Katrinit leida jooksurajal, joogasaalis, aga ka teatrist ja kontserditult ning erinevatest raamatuklubidest 😊

 

4:12 Millised kogemused sai Katrin ABB-s töötamise ajal?

7:40 Mis muutus ohutuse valdkonnas Swedbankis, kui Katrin sinna tööle asus?

14:40 Kuidas motiveerida töötajal olema töökeskkonnavolinik?

16:00 Kuidas juhitakse Swedbankis tööohutust?

17:45 Kuidas on Swedbankis ohutusalanae juhendamine korraldatud?

21:05 Millised on olnud Katrini jaoks suurimad ohutusalased väljakutsed?

23:35 Kuidas Swedbankis lahendati kaugtööle suunamine?

27:41 Räägime psühhosostsiaalsete riskide juhtimisest

30:10 Mis edasi, kui selgub, et keegi on COVID-19 positiivne?

32:00 Kuidas tullakse toime nii paljude erinevate inimeste juhtimisega?

35:45 Millised on Katrini praktilised märkamised ohutusvaldkonna juhtimisel?

40:47 Kas ohutuse juhtimiseks on siis ikkagi „palju“ raha vaja?

————————————————————————————————-