09.11.2020 Podcast

Podcast osa 2 – Maret Maripuu Tööinspektsiooni peadirektor

Meie teise saate  külaline on Maret Maripuu – Tööinspektsiooni peadirektor.

 

Saates kuuled:

Miks on kohe ettevõtet luues vajalik ohutusega tegeleda? 3:15
Miks see töötervishoid ja -ohutus tähtis siiski on? 3:58
Kuidas jõuab ettevõtjani teadmine, et on vajalik ohutuse valdkonnaga tegeleda? 5:49
Millele peaks juht mõtlema? 8:50
Miks olla Tööinspektsiooni peadirektor? 10:11
Millised on need ohutusalased teemad, millele tähelpanu pöörata? 12:43
Millele pöörata tähelepanu riskianalüüsi koostamisel? 16:20
Kas riskianalüüsis toodud risk võib olla ka äririsk? 22:12
Kuhu liigub psühhosotsiaalsete ohutegurite käsitlemine? 22:55
Mida tööandja võib kaotada, kui töökohal esinevaid riske ei hinda? 25:23
Milline on üks hea ohutusalane juhendamine? 25:56
Millele pöörata tähelepanu ohutusjuhendite juures? 30:06
Räägime sisekontrolli läbiviimisest 31:13
Meil ei ole aega ohutusega tegeleda? 33:34
Millised on tööandjale kõige kulukamad rikkumised ja õnnetused? 35:34
Räägime trahvidest 38:30
Kus ja miks tööõnnetused peamiselt juhtuvad? 40:36
Kas on tööõnnetuses süüdi? 42:54
Kuhu liigub õigusloome? 44:44
Ohutuskultuur ettevõttes ja millest ohutuskultuur alguse saab 46:20
Märka enda kolleegi 51:51
Maret Maripuu sõnum tööandjale ja töötajale 54:07

„Natuke vale on mõtelda, et seadused suudavad probleeme lahendada, meie peame probleeme ise lahendama ja teadvustama“