17.09.2021 Podcast

Podcast osa 11 – Helen Hilkja

Helen on juhtimiskonsultant ja nõustaja, mentor ja koolitaja. Ennekõike pideva parenduse entusiast, seda nii ettevõtete kui ka inimeste osas.

Ta on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas ligi 7 aastat, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele ja protsessijuhtimisele, sealhulgas ka kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse juhtimisele. Tema jaoks on oluline, et juhtimissüsteemid oleksid lihtsad ning väärtust lisavad.

Helen omab laiapõhjalist kogemust, tehes tööd paljude Eesti TOP ettevõtetega, leidmaks viise nende äriprotsesside kaardistamiseks, lihtsustamiseks ja parendamiseks. Lisaks teeb koostööd Äripäeva Akadeemiaga ja olen Eesti Kvaliteediühingu kollektiivliige. Ta on võitnud innovatsiooni tunnustuse juhtimissüsteemide vallas ning aina enam on samadele põhimõtetele tuginevaid juhtimissüsteeme juurutatud erinevates ettevõtetes üle Eesti. Lisaks erasektori nõustamisele, omab ta kogemust ka avalikus sektoris, sealhulgas riigikaitses, läbi mille olen omandanud mitmekülgse ülevaate erinevate sektorite juhtimiskvaliteedist ning enim levinud väljakutsetest.