Asiakastarina

Pitkäaikaista kumppanuutta ja toiminnan kehittämistä Finnmasterilla

Finnmaster Boats Oy on Kokkolassa, Kalajoella ja Sammatissa toimiva venevalmistaja, jonka Grandezza-, Finnmaster ja Husky-veneet ovat laajasti tunnettuja sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Turvallisuuden näkökulmasta venetuotannolle asettavat haasteita erityisesti lujitemuoviteollisuudessa käytettävät herkästi palavat nesteet ja kovettajat sekä tuotannossa syntyvä pöly.

Protectin ja Finnmaster Boats Oy:n yhteistyö on esimerkki pitkäjänteisestä kumppanuudesta ja sen mukanaan tuomista moninaisista hyödyistä. 2000-luvun alkupuolella alkanut yhteistyö on pitänyt sisällään monipuolisesti Protectin tarjoamia palveluita — mukaan lukien PRO24-järjestelmä.

Ulkoistetun SHEQ-asiantuntijan ja työsuojelupäällikön palveluja Finnmaster Boatsille tuottava Protectin turvallisuus- ja laatuasiantuntija Reetta Olkinuora kokee tiiviin kumppanuuden positiiviseksi lähtökohdaksi toiminnan kehittämiselle.

—On helppo pureutua haasteisiin, kun tuntee toiminnan ja sen haasteet niin laadun, turvallisuuden, ympäristön kuin henkilöstönkin näkökulmien kautta. Yhteistyötä on helppo tehdä eri tasoilla prosessien omistajien, johdon ja henkilöstön kanssa. Henkilöstö on helpompi saada innostumaan uusista toimintatavoista ja ottamaan vastuuta oman työyhteisön toiminnasta.

Yhteistyö Protectin kanssa on tuonut Finnmaster Boatsille  monenlaista hyötyä

Protectin toimitusjohtaja Pertti Salo on tyytyväinen siihen, että Protect on voinut auttaa jo pitkään Finnmaster Boatsia SHEQ-asioiden hallinnassa.

—Tässäkin tapauksessa turvallisuus ja tuottavuus menevät käsi kädessä. Kun löydämme yhdessä ratkaisun vaikkapa siihen, kuinka pöly saadaan pois tuotantotilasta, se vaikuttaa myös lopputuotteen laatuun. Työoloja kehitettäessä olemme sopineet menettelyistä, joilla asiat voidaan tehdä tehokkaasti ja miellyttävästi työturvallisuudesta tinkimättä.

—Kiteytetysti voi sanoa, että Protectin tuottamilla turvallisuuteen liittyvillä palveluilla varmistetaan asiakkaan liiketoiminnan häiriöttömyys. Silloin Finnmaster Boats voi keskittyä omaan ydintekemiseensä eli korkealuokkaisten veneiden valmistukseen, Salo sanoo.