Asiakastarina

Nesteen terminaaleilla turvallisuus on ehdoton ykkösasia

Neste Oyj:n Suomen polttoainejakelu hoidetaan yhtiön jakelu- ja varastoterminaaleista eri puolilta Suomea. Terminaalitoiminnoissa turvallisuus on ehdoton ykkösasia, ovathan kaikki terminaalit laajamittaisia vaarallisten kemikaalien käyttäjiä. Protect on tehnyt Nesteen terminaaleille sisäiset pelastussuunnitelmat sekä vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (685/2015) vaatimat turvallisuusselvitykset, jotka Protect toimitti suoraan Tukesille.

Neste Oyj:n Suomen terminaalitoimintojen päällikkönä työskentelee Jani Rentola asemapaikkanaan Kokkola. Jakelu- ja varastoterminaalien lisäksi hänen vastuullaan ovat Nesteen operoimat kotimaan hoitovarastot.

Suomessa terminaalitoiminnot keskittyvät muutamalle paikkakunnalle. Jalostamopaikkakuntien, Porvoon ja Naantalin lisäksi, Nesteellä on jakelu- ja varastoterminaaleja Haminassa, Kokkolassa, Kemissä ja Torniossa. Huoltovarmuustoimintaan liittyvät hoitovarastot sijaitsevat eri pakkakunnilla ympäri Suomen.

Oma haastava yksityiskohtansa turvallisuuden näkökulmasta on terminaalien logistiikka purku- ja täyttötilanteineen. Nesteen terminaaleilla lastataan päivittäin noin 500 säiliöajoneuvoyhdistelmää, näiden lisäksi operoidaan junavaunuja ja säiliöaluksia. Yksittäisinä lastaus- ja purkutapahtumina tämä tarkoittaa yli 5000 operaatiota per päivä.

—Meidän pitää pystyä toimimaan turvallisesti päivittäin ja estämään vahingot. Turvallisuustyötä ohjaavat konsernin omat HSEQ-toiminnot, mutta varsinkin jalostamopaikkakuntien ulkopuolella lisääntyy erilaisten tukitoimintojen tarve. Tähän löysimme yhteistyökumppanin Protectista, Jani Rentola kertoo.

 

QR-tagit kirsikkana kakun päällä

Hänen mukaansa yhteistyö käynnistyi sisäisistä pelastussuunnitelmista, joihin Protect tarjosi hyvän työkalun ja osaamisen. Pelastussuunnitelmat on jo viety PRO24-järjestelmään jalostamoiden ulkopuolisilla paikkakunnilla. Turvallisuusselvitysten päivittäminen ja vieminen järjestelmään oli luonnollinen jatke Protect-yhteistyössä. Sitä tehdään paikkakunta kerrallaan sen mukaan, miten päivitystarpeita ilmenee.

—Sen lisäksi että Protect tarjoaa meille asiantuntijaosaamista, he hoitavat raakadatan käsittelyä, kuten tietojen syöttämistä ja päivittämistä. Tämä tuo meille aikasäästöä ja henkilöstö voi keskittyä omaan ydintekemiseensä. Samalla olemme voineet yhtenäistää käytäntöjä eri paikkakuntien välillä.

Rentola arvioi PRO24-järjestelmän kehittyneen entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Tablettimaisen näkymän ansiosta haluttuun osioon pääsee yhdellä klikkauksella, ja sähköisessä muodossa olevien tietojen päivittäminen sujuu helposti. Kirsikkana kakun päällä ovat QR-tagit. Skannaamalla tagin esimerkiksi mobiililaitteella pääsee samantien näkemään kyseisen kohteen tiedot, kuten sammutuskortit, kemikaalilistat ja -käsittelyohjeet sekä hälytys- ja vaaratilanneohjeistuksen.