Asiakastarina

Botnia Printin lehtitehtaassa korostuu häiriötön tuotanto

Kokkolassa toimiva Botnia Print on sanomalehtien painamiseen keskittynyt lehtitehdas, jolla on ainoana Suomessa käytössään vedetön lehtipaino. Kuivaoffset-tekniikalla painettavien lehtien korkea laatu on saanut myös kansainvälistä tunnustusta. Yritys on kuulunut arvostettuun kansainväliseen WAN-IFRA-laatuklubiin vuodesta 2012 lähtien.

Botnia Printin ja Protectin yhteistyön käynnistyi samoihin aikoihin kun kuivaoffset-tekniikkaa edustava painokone otettiin käyttöön keväällä 2010. Painotyöt on tarkkaan aikataulutettu, minkä vuoksi lehtitehtaassa korostuu tuotannon häiriöttömyys. Kun turvallisuusasiat ovat kunnossa, se vähentää myös tuotantokatkosten riskiä.

—Tarvitsimme uuteen painotaloon pelastussuunnitelman. Aikaisemman työkokemukseni perusteella tiesin mistä oli kysymys ja koska sillä hetkellä aika ja omat resurssimme eivät riittäneet, olimme yhteydessä Protectiin. Lähtökohta oli selkeä, eli meillä oli tarve ja heillä siihen tarvittava osaaminen. Samassa yhteydessä teimme lisäksi kiinteistön turvallisuustarkastuksen, Botnia Printin tehdaskoordinaattori kertaa yhteistyön alkua.

Lehtitehtaan postitusosastolla on käytössä silpunpoistojärjestelmä, josta syntyvän paperipölyn takia osa tilasta luokitellaan räjähdysvaaralliseksi. Sen vuoksi tarvittiin myös räjähdyssuojausasiakirja.

Henkilöstö tiedostaa turvallisuuden merkityksen

—PRO24-järjestelmää meille ryhdyttiin rakentamaan vuonna 2012. Käytämme järjestelmää esimerkiksi kemikaalirekisterinä, joka sisältää tarvittavat tiedot käytettävistä kemikaaleista. PRO24:sta löytyy lisäksi pelastussuunnitelma sekä tiedot henkilöstön koulutuksista ja osaamisalueista. Samoin järjestelmä sisältää erilaisia mittareita, joilla voimme mitata vaikkapa tuottavuutta, tehokkuutta ja makkelin määrää, eli kokonaisuus on räätälöity meidän tarpeisiimme.

Vedettömyyden ansiosta kemikaaleja tuotannossa Botnia Printissä käytetään perinteisiä painotaloja vähemmän mutta riskejä aiheuttaa esimerkiksi jopa 1500-kiloisten paperirullien ja paperikelojen siirtely.

—Turvallisuusajattelu on ollut itselleni aina läheinen ja olen tosi tyytyväinen, että yhteistyössä Protectin kanssa olemme saaneet Botnia Printistä turvallisen työympäristön. Koulutusten lisäksi meillä on ollut kaikille työntekijöille suunnattu pelastusharjoitus. Henkilöstö tiedostaa erinomaisen hyvin sekä työturvallisuuden että yritysturvallisuuden merkityksen. PRO24 puolestaan varmistaa sen, että meillä on aina käytössämme ajanmukaisin versio erilaisista dokumenteista, hän kertoo.