Asiakastarina

Adara parantaa työsuojelua PRO24 -järjestelmän avulla

Adara Pakkaus Oy on Valkeakoskella pääpaikkaansa pitävä pakkausalan erikoisosaaja, joka tarjoaa asiakkailleen pakkaamiseen liittyvät ratkaisut suunnittelusta ja materiaaleista pakkausautomaatioon ja logistiikkaan. Yritys halusi kehittää työsuojelua ja työturvallisuutta hankkimalla käyttöönsä Protectin PRO24 -järjestelmän.

—Vaaratilanteisiin ja tapaturmiin reagointi sekä niihin liittyvä asioiden loppuun saattaminen eivät olleet sellaisella tasolla kuin halusimme. Tätä päätimme kehittää erityisesti parantamalla tiedonkulkua ja tiedon saatavuutta, kertovat Adaran tuotantojohtaja Jari Konola ja työsuojelusta vastaava Lauri Valkeamäki.

PRO24:n käyttöönotto tapahtui 2014. Ensimmäisten kuukausien aikana järjestelmää hiottiin mahdollisimman hyvin Adaran tarpeisiin sopivaksi, jolloin siitä saadaan maksimaalinen hyöty.

—Järjestelmässä ovat esimerkiksi käyttöturvatiedotteet, jotka pysyvät nyt ajan tasalla ilman, että meidän tarvitsee siitä huolehtia. Vaaratilanneilmoituksen työntekijät voivat tehdä omalta koneeltaan. Ilmoitus välittyy tuotannon toimihenkilöille järjestelmän varmistaessa, että ilmoitus tulee myös käsitellyksi ja että henkilöstö saa palautteen asian hoidosta, Konola kertoo.

Tieto löytyy nopeammin

Kun aikaisemmin työturvallisuuteen liittyvät tiedot olivat hajautetusti eri järjestelmissä, nyt yhdestä paikasta löytyvät niin pelastussuunnitelmat ja vastuuhenkilöt kuin tiedot koulutuksista ja niiden vanhenemisesta. Lauri Valkeamäen mukaan työnteon tehokkuus on lisääntynyt, koska tiedon etsimiseen ei enää kulu ylimääräistä aikaa.

Parantunut tiedonkulku palvelee myös palokuntaa. Hälytystilanteessa se saa verkon kautta käyttöönsä layoutin ja pelastussuunnitelman lukemalla älypuhelimella portilla olevan tagin.

—Jo ensimmäisten kuukausien perusteella pystyy todeta, että läheltä piti-tilanteista on ilmoitettu aikaisempaa paremmin ja vaaratilanneilmoituksiin on reagoitu nopeammin. Asiat eivät myöskään pääse unohtumaan järjestelmän muistuttaessa niiden hoitamisesta, Konola ja Valkeamäki kertovat.

Heidän mukaansa työsuojelu ja työturvallisuus ovat asioita, joihin kannattaa investoida monestakin syystä.

—Jos jotain sattuu, se on tietenkin aina työntekijälle itselleen inhimillisesti valitettava asia. Varsinkaan moni pienyrittäjä ei tiedosta myöskään sitä, että toimitusjohtajana hän vastaa työsuojelustakin ja jos jotain tapahtuu, se maksaa yritykselle rahaa. Asiakasauditoinneissa työsuojeluun kiinnitetään entistä enemmän huomiota, ja tietenkin se vaikuttaa positiivisesti työpaikan ilmapiirin työntekijöiden kokiessa, että heistä välitetään.