13.07.2022 Tööohutus

Puudulik ja pealiskaudne riskianalüüs võib teha karuteene…

Puudulik ja pealiskaudne riskianalüüs võib teha karuteene igale ettevõttele. Selleks aga, et vältida võimalikke ohtlikke olukordi või tõsiseid vaidlusi kohtuga, tasub panustada põhjalikku riskianalüüsi.

Vastava haridusega ja kogenud spetsialistid tunnevad seadusandlust ning töökeskkonnas esinevate ohutegurite spetsiifikat. Samuti nende poolt tehtud dokumentatsioon pakub kahjujuhtumite puhul kindlustunnet. Seetõttu soovitame riskianalüüsi teha oma ala professionaalil.

Riskianalüüsi on oluline uuendada, kui töötingimused on muutunud või kui on kasutusele võetud uus tehnoloogia.

Korrektsest riskianalüüsist peaks täpselt selguma:
🔸 kes ja millistel alustel tuleb saata tervisekontrolli;
🔸 mida on vajalik sisekontrolli raames kontrollida;
🔸 millised kohad vajavad töökeskkonnas parandustegevusi;
🔸 kas, kes ja milliseid isikukaitsevahendeid peab kandma.

Loe riskianalüüsi kohta rohkem siit!